Miejsca

Koniecznie odwiedź naszą gminę!

Użyte fotografie zostały wykonane przez Adama Markowskiego, Tomasza Gęsiarza oraz Tomasza Gębusia.

Na terenie północnej Jury można napotkać pozostałości niemieckich umocnień z jesieni 1944 roku.

Niemcy wybudowali tu kilkanaście schronów, znajdują się one w okolicach Chraponia, przy drogach Wancerzów – Kłobukowice oraz Małusy Wielkie – Zawada.