Miejsca

Koniecznie odwiedź naszą gminę!

Użyte fotografie zostały wykonane przez Adama Markowskiego, Tomasza Gęsiarza oraz Tomasza Gębusia.

Góra Wał nazywana jest inaczej Górą Trzeciego Maja.

Góra Wał nazywana jest inaczej Górą Trzeciego Maja. Można tu podziwiać zbiorowiska roślin zaliczanych do stepowych i naskalnych. Rosną tutaj: chaber nadreński, szałwia okręgowa, kłosownica pierzasta, dziewięćsił pospolity i dziewięćsił popłocholistny. Od 2015 r. teren ten objęto programem ochrony i rekultywacji – prowadzi się częściową wycinkę drzew i krzewów oraz kontrolowany wypas owiec, a wszystko po to, aby przywrócić terenowi gatunkowy skład zbiorowiska łąkowo stepowego. Na szczycie Góry Wał znajduje się metalowy krzyż usytuowany na kamiennej podstawie z wbudowanym pociskiem, a prowadzi do niego utworzona w 2017 r. ścieżka ekologiczna.

Góra Wał
Arrow
Arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider